• Πρόταση επιδότησης αγορών προς online καταστήματα

    Τα online καταστήματα ενημερώνονται σταδιακά για τις προοπτικές που παρέχει η χρήση του EarthCoin και παροτρύνονται να επιδοτήσουν τις αγορές των μελών τους με EAC, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα τη χρήση του EAC ως μέσο πληρωμών στο κατάστημα τους.

    Εδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό newsletter, ή με αντιγραφή/επικόλληση του URL :

    http://us9.campaign-archive2.com/?u=ef34e8903692ff22b3325ec6e&id=d0894cf398&e=b64472efb4