Δωρεά σε εθελοντικές, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις

Δωρεά σε περισσότερες από 70 εθελοντικές, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο στο Μενού/Οργανώσεις.

Εδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό newsletter, ή με αντιγραφή/επικόλληση του URL

http://us9.campaign-archive2.com/?u=ef34e8903692ff22b3325ec6e&id=c42d8d3c4c&e=b64472efb4

 

 

 

Comment is closed.